logotype
 Centara Hatyai Social News

      พลเรือโท พรชัย ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ รับมอบกระเช้า โดยคุณกรรัชนันท์เรือนเพ็ชร ผู้จัดการฝ่ายขาย ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันกองทัพเรือ ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙