logotype
 Centara Hatyai Social News

     นายมนูญ วุฒิ รักษาการณ์แทนผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ และ นางสาวกรรัชนันท์ เรือนเพ็ชร์ ผู้จัดการฝ่ายขาย เดินทางเข้ามอบกระเช้าและของขวัญส่งมอบความสุข สวัสดีปีใหม่ และขอพรจากผู้บริหารระดับสูงของอำเภอหาดใหญ่ อันประกอบด้วย ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่, นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ และ ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่, นายภาณุ วรมิตร ผู้อำนวยการ สำนักงาน ททท.สำนักงานหาดใหญ่, นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.2560 ณ ที่ทำการของผู้บริหารระดับสูงของอำเภอหาดใหญ่