logotype
 Centara Hatyai Social News
      นายมนูญ วุฒิ รักษาการณ์แทนผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ และ นางสาวกรรัชนันท์ เรือนเพ็ชร์ ผู้จัดการฝ่ายขาย เดินทางเข้ามอบกระเช้าและของขวัญส่งมอบความสุข สวัสดีปีใหม่ และขอพรจากผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสงขลา อันประกอบด้วย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา, นายศักระ กปิลกาญจน์ ปลัดจังหวัดสงขลา, Mr.Mohd Afandi Abu Bakar ท่านกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา, Ms.Jin Yilin รองกงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดสงขลา, พล.ต.ต.สาคร ทองมุณี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, พล.ต.ต.ฉลอง ภาคย์ภิญโญ, รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา, นายธัชพงศ์ วิสุทธิสังวร อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 9, นายตรัสภณ ภัทรภรพงศ์ เลขานุการศาลแรงงานภาค 9 และ พล.ร.ท.พรชัย ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.2560 ณ ที่ทำการของผู้บริหาร
ระดับสูงของจังหวัดสงขลา

สวัสดีปีใหม่ กงสุลจีน

สวัสดีปีใหม่ กงสุลมาเลเซีย

สวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีนครสงขลา

สวัสดีปีใหม่ ปลัดจังหวัดสงขลา

สวัสดีปีใหม่ ผบตรภาค9

สวัสดีปีใหม่ ผบทร

สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการสงขลา

สวัสดีปีใหม่ รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา

สวัสดีปีใหม่ รองผบตรภาค9

สวัสดีปีใหม่ รองผบตรภาค9

สวัสดีปีใหม่ ศาลแรงงาน