logotype
 Centara Hatyai Social News
    นางสาวกรรัชนันท์  เรือนเพ็ชร์ ผู้จัดการฝ่ายขายโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่  ผู้บังคับการกองบิน 56  นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ และรองผู้บังคับการกองบิน 56 นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ และ นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ พันธุ์ ศรี ณ กองบังคับการกองบิน 56 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา