logotype
 Centara Hatyai Social News
       นายจิรพงษ์ สังข์ทอง ผู้จัดการฝ่ายห้องพัก โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ให้การต้อนรับ พลอากาศโท ปรเมศร์ เกษโกวิท รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เนื่องในโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสงขลา และให้เกียรติเข้าพักที่โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่