logotype
 Centara Hatyai Social News
 
      โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ร่วมกับสภากาชาดไทย โดยนายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทารา หาดใญ่ นำทีมผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคโลหิต ณ บริเวณลานชั้น 1 โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ (รถให้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย) รวมได้โลหิตจำนวน 6,000 ซีซี เพื่อใช้ในยามฉุกเฉินจำเป็นต่อไป