logotype
1 chinesenews

(泰國宋卡府中文新聞七月三十一日訊宋卡府副州長SAKRA KAPILAKARN蒞臨宋卡府市醫院主持牙科診所開業典禮致詞表示,宋卡府醫院搬遷了原來的牙科診所從2O19731日星期三開始提供老年人在辧公時間以外特殊服務包括口腔正畸學,牙髓病學,牙周病,口腔外科,口腔正畸學和兒科牙科週一至週五的17:3020:00開放公眾假期除外

 

                  

七月三十一日上午十時, 宋卡府副州長SAKRA KAPILAKARN蒞臨宋卡府市醫院主持牙科診所開業典禮致詞表示,宋卡府醫院牙科診所自2000年起開始服務位於醫院二樓提供老年人服務, 隨著牙醫和牙科單位數量的增加因此搬遷了原來的牙科診所,並對一樓的新區進以便人們可以輕鬆地獲得服務,特別是老人在辦公時間以外提供特殊診所服務, 2O19731日星期三開始服務。


宋卡府副州長SAKRA KAPILAKARN在醫院局長及牙科專科醫生陪同接受傳媒訪問指出,宋卡府市區醫院牙科診所除了拔牙提供一般專業牙科服務,包括口腔正畸學,牙髓病學,牙周病,口腔外科,口腔正畸學和兒科牙科於週一至週五的17:3020:00開放營業公眾假期除外。


พิธีเปิดคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลสงขลาเขตเมือง โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา วันพุธที่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลสงขลาเขตเมือง เดิมเปิดให้บริการตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ ตั้งอยู่ชั้น ๒ ของอาคาร ด้วยปัญหาอุปสรรคการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุ ซึ่งไม่สะดวกในการเข้ารับบริการ ประกอบกับจำนวนทันตแพทย์และยูนิตทำฟันที่เพิ่มขึ้น ทางโรงพยาบาลสงขลาจึงได้ทำการย้ายคลินิกทันตกรรมเดิมและปรับปรุงสถานที่ใหม่บริเวณชั้น ๑ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เปิดให้บริการในเวลาราชการและให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการดังนี้

ในเวลาราชการ ให้บริการทันตกรรมทั่วไป และเฉพาะทางบางสาขา รวมทั้งงานส่งเสริมป้องกันทางทันตกรรม

นอกเวลาราชการ ให้บริการทันตกรรมทั่วไปและเฉพาะทางทุกสาขาเพื่อลดระยะเวลารอคอยคิวงานเฉพาะทางได้แก่ สาขาทันตกรรมจัดฟัน, รักษารากฟัน,ปริทันต์, ศัลยกรรมช่องปาก,ใส่ฟันและทันตกรรมเด็ก โดยเปิดให้บริกการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ยกเว้น วันหยุดราชการ

宋卡府公共關係局聯合報導รายงานข่าวร่วมของสำนักประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์สงขลา songkhlachinesenews,เว็บไซต์สำหรับผู้ติดตามข่าวสารของภาคใต้ และสืบค้นกิจกรรมหรือข้อมูลของหน่วยงานต่างๆในภาคใต้