logotype
1 chinesenews

(泰國宋卡府中文新聞八月五日訊) 泰國旅遊局在宋卡府NAKORN那空路DE RUE CAFE舉行參觀老城市享受當地著名舊城區喝咖啡新聞發布會,泰國旅遊局合艾辦事處局長JINTANA SUWANNARAT,宋卡府市長SOMSAK TANTISANEE,著名當地泰南廚師KANAPORN CHANJITSAK,DE RUE CAFE東主KAMONTHAM KANAMPHA共同促進該地區旅遊活動的知識

 

八月四日下午三點. 泰國旅遊局在宋卡府NAKORN那空路DE RUE CAFE舉行參觀老城市享受當地著名舊城區喝咖啡新聞發布會,泰國旅遊局合艾辦事處局長JINTANA SUWANNARAT,宋卡府市長SOMSAK TANTISANEE,著名當地泰南廚師KANAPORN CHANJITSAK,DE RUE CAFE東主KAMONTHAM KANAMPHA共同促進該地區旅遊活動的知識

 

宋卡府市長SOMSAK TANTISANEE,著名當地泰南廚師KANAPORN CHANJITSAK,DE RUE CAFE東主KAMONTHAM KANAMPHA,泰國旅遊局合艾辦事處局長JINTANA SUWANNARAT在宋卡府NAKORN那空路DE RUE CAFÉ,HEART MADE咖啡店探索過去的美麗古老建築,通過重要的考古遺址了解宋卡老城的重要歷史,這些遺址展示了三個社區

 

泰國卡府佛教徒,穆斯林在過去的文化街道中共同生活的關係,或稱為宋卡老城那空路及那空乃路和NANG NGAM,本次活動從不同的角度通過舊城市宋卡府獲取有關旅遊景點的信息,刺激旅行舊城市氛圍綠色季節期間,廚師KANAPORN CHANJITSAK是一名教育工作者通過諸如蒸豬肉飯,咖哩飯等食用方法.講述當地美食傳說的故事,

 

該項目將在宋卡的二級區進行刺激綠色季節的旅行,提供以學習為導向的旅遊體驗,並獲得了宋卡老城區旅遊的經驗在上述項目下提供2項活動,即2019815日至16日期間舉辦的“去吃飯和參觀老城區”KOJUNG NAM NOODLES這是宋卡府傳統當地甜點和活動“邀請參觀這座城市在2019913日至15日舉行的舊城區喝咖啡

 

出席新聞發布會計有:泰國旅遊局合艾辦事處局長JINTANA SUWANNARAT, 宋卡府市長SOMSAK TANTISANEE,著名當地泰南廚師KANAPORN CHANJITSAK,DE RUE CAFE東主KAMONTHAM KANAMPHA,泰國旅遊局合艾辦事處局長副局長UTHIT SAWAT,泰國旅遊局合艾辦事處副局長YATIKA,宋卡府中文新聞分局長游宗丹等各界傳媒

 

   (宋卡府NBT電視台女記者主持新聞發布會)

 

แถลงข่าวโครงการไปเที่ยว ไปเท่ ที่อำเภอรองสงขลา

 

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่ จัดงานแถลงข่าว กิจกรรม “ไปเที่ยว ไปกิน เยือนวิถีถิ่นย่านเมืองเก่า” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ ไปเที่ยว ไปเท่ ที่อำเภอรองสงขลา โดยจัดขึ้น ณ ลานกลางบ้าน เดอรู คาเฟ่ ถนนนครใน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ร่วมด้วย ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา  นางสาวจินตนา สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานหาดใหญ่ คุณคณพร จันทร์เจิดศักดิ์ เชฟเทเบิ้ลที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ และคุณกมลธรรม กาญจนัมพะ แชมป์บาริสต้า ปี ๒๐๑๘ ร่วมพูดคุยให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา

 

สำหรับโครงการไปเที่ยว ไปเท่ ที่อำเภอรองสงขลา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการเดินทางในช่วง Green Season ส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ และทำให้ได้รับประสบการณ์จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลา โดยจัดให้มีกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว จำนวน ๒ กิจกรรม คือ “ไปเที่ยว ไปกิน เยือนวิถี ถิ่นย่านเมืองเก่า” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ –๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะมีเชฟอุ้มหรือคุณคณพร จันทร์เจิดศักดิ์ เป็นผู้ให้ความรู้ เล่าเรื่องราวตำนานอาหารถิ่นผ่านวิถีการกิน เช่น ข้าวสตูหมู ข้าวมันแกงไก่ ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสโกจุง ขนมกาลอจี ขนมทองเอก ขนมต้มใส่ไส้ ชมสาธิตการทำขนมผีตายหวาก ซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านดั้งเดิมของสงขลาและกิจกรรม “ชวนเที่ยวชมเมือง จิบกาแฟย่านเมืองเก่า” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒  ซึ่งจะมีคุณกมลธรรม กาญจนัมพะ แชมป์บาริสต้า ปี ๒๐๑๘ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการกินกาแฟ ชิมกาแฟเมนู signature จากร้านHeart Made Coffee พร้อมทั้งเที่ยวชมความสวยงามของอาคารบ้านเรือนในสมัยอดีต เรียนรู้ประวัติความสำคัญของเมืองเก่าสงขลาผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของชุมชนทั้ง ๓ ศาสนา ไทย พุทธ มุสลิม ที่อยู่ร่วมกันตั้งแต่สมัยอดีตในย่านถนนสายวัฒนธรรม หรือที่รู้จักกันในชื่อ ย่านเมืองเก่าสงขลา ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม

 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ททท. สำนักงานหาดใหญ่ คาดหวังว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจะได้รับรู้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวผ่านเมืองเก่าสงขลาในมุมมองที่แตกต่างออกไป ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสบรรยากาศเมืองเก่า และท่องเที่ยวแบบได้รับประสบการณ์ในช่วง Green Season อีกด้วย

 

นายกเทศมนตรีนครสงขลา  ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี

 

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    นางสาวจินตนา สุวรรณรัตน์

 

เชฟเทเบิ้ลคุณคณพร จันทร์เจิดศักดิ์

 

แชมป์บาริสต้า ๒๐๑๘    คุณกมลธรรม กาญจนัมพะ


宋卡府公共關係局聯合報導รายงานข่าวร่วมของสำนักประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์สงขลา songkhlachinesenews,เว็บไซต์สำหรับผู้ติดตามข่าวสารของภาคใต้ และสืบค้นกิจกรรมหรือข้อมูลของหน่วยงานต่างๆในภาคใต้