logotype
1 chinesenews

(泰國宋卡府中文新聞八月二十四日訊) 帕達隆州長KUKIAT WONGKRAPHAN在帕達隆旅遊和體育局長陪同蒞臨合艾CENTRAL FESTIVAL一樓主持帕達隆十一縣鄉村人民製造OTOP一區一品物品開幕表示,邀請各界國内外旅客到帕達隆購物並分享美食村内家鄉旅館為你分享村的生活風俗習慣共同交流


八月二十三日下午五點, 帕達隆十一縣鄉村人民製造OTOP一區一品物品在合艾CENTRAL FESTIVAL一樓舉行第2届促銷會822日至26, 帕達隆旅遊和體育局長致歡迎詞指出,帕達隆府OTOP產品展銷,同時當地文化藝術家演員歌手表演一連串文化藝術色彩,

 

帕達隆州長KUKIAT WONGKRAPHAN主持開幕表示,2019822日至26日帕達隆十一縣鄉村人民製造OTOP一區一品物品到來合艾CENTRAL FESTIVAL舉行第2届展銷會,去年還没回到帕達隆,這裡顧客以經到了帕達隆等待購買物品,今年銷展有機食品,社區旅遊,OTOP產品,美麗的湖泊,Khaook Talu溫泉,琳瑯滿目的稻田,諾拉電影城,當地餐館等。

 

帕達隆旅遊和體育辦公室,帕達隆社區發展辦公室,帕達隆農業辦公室邀請各界國内外旅客不要錯過難得機會,請參加促進旅遊業發展的城市社區的方式是另一項Khao Pa Nale社區的旅遊展活動

 

โครงการ Roadshow ของดีที่นี่พัทลุง “อัยย๊ะ พัทลุง”  ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2562

 

จังหวัดพัทลุง ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง , สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง และ สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ขอเชิญร่วมกิจกรรม การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชุมชนคนเมืองลุง เป็นอีกหนึ่งงานที่ต้องการนำเสนอผลความสำเร็จของการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงในเชิงบูรณาการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อมาเติมเต็ม ต่อยอดการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง โดยใช้การท่องเที่ยวชุมชน สินค้า OTOP อาหารอินทรีย์ของพัทลุงโดยร้านอาหารในพื้นที่เป็นตัวเชื่อมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน กระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป

 

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

 

คำขวัญประจำจังหวัดพัทลุง “ เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน”

 

เชิญ ชิม ช็อป แช๊ะ แชร์ ของดี ที่นี่พัทลุง  ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2562

 
 1. นิทรรศการท่องเที่ยวจากชุมชน เขา ป่า นา เล
 2. การแสดงนิทรรศการและกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชุมชนคนเมืองลุง
 3. ประกวดแข่งขันและจำหน่ายอาหารของจังหวัดพัทลุง การจัดแสดงสินค้า OTOP และอัตลักษณ์ของชุมชน 11 อำเภอ จังหวัดพัทลุ
 4. การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง

  ศิลปิน ดารา นักร้อง

  22 ส.ค. 62 ออฟ ดอกฟ้า อาร์สยาม รุ๊ซ รูซีร์

  23 ส.ค. 62 เฟิร์น ชนิศรา ไมค์ทองคำ 4 ซินดี้ออย 100 ลีลา

  24 ส.ค. 62 ต๊ะ  กิตติศักดิ์

  25 ส.ค. 62 วุฒิ ป่าบอน

  26 ส.ค. 62 มโนราห์น้องอาร์ม แชมป์เงาเสียง ก้องห้วยไร่ กิ๊กดู๋สงครามเพลง น้องตั๊ก ศศิธร
 

宋卡府中文新聞ข่าวสงขลาภาษาจีน เผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมจังหวัดในภาคใต้  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานต่างๆใน จังหวัดภาคใต้
SONGKHLA CHINESE NEWS ประชาสัมพันธ์จังหวัดข่าวภาษาจีน

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.