logotype
1 chinesenews

(泰國宋卡府中文新聞八月二十六日訊)泰國第9區域總審計女總監NITAYA KANLAYASIRI蒞臨宋卡府中央署政府辧事處51號會議廳舉行公務員退休副利講座申請電子系統中的自我養老金,多的府公務員玫瑰花表示感謝他們為國家做出默默貢献,以及了解退休後的福利,公務員手拉手齊唱歌場面充滿温馨氣氛

 

 

 

月二十三日上午九點.泰國第9區域總審計女總監NITAYA KANLAYASIRI宋卡府總審計局長陪同蒞臨宋卡府中央署政府辧事處51號會議廳主持公務員退休副利講座表示,退休人員在10月份從他們的工資中獲得連續的養老金,讓每個人都能理解監督提交養老金申請電子系統中的自我養老金,了解退休後的福利可以提取金錢和其他福利

 

泰國第9區域總審計女總監NITAYA KANLAYASIRI指出,總審計長已指定區財政辦公室1-9批准繼承人養老金,應該得到支付以及提高認識的溝通贈送多的府公務員玫瑰花表示,感謝他們為國家做出默默貢献, 將在十月份退休公務員講出心中話,他會對自己過去的工作感到滿意,以及了解退休後的福利,公務員手拉手齊唱歌場面充滿温馨氣氛

 

โครงการสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง

 

Pensions’ Electronic Filing : e-Filing  ของนางนิตยา กัลยาศิริ คลังเขต 9 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ที่มาของโครงการนี้เพื่อให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการได้รับเงินบำนาญต่อเนื่องจากเงินเดือนในเดือนตุลาคม และเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจ การติดตามเรื่องการยื่นขอรับบำเหน็จ บำนาญด้วยตนเองในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing  และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมถึงได้ทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เมื่อท่านเกษียณอายุราชการสามารถเบิกจ่ายเงินสวัสดิการตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ทายาทพึงจะได้รับ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มอบหมายให้สำนักงานการคลังเขต 1-9 อนุมัติสั่งจ่ายบำเหน็จ บำนาญ ตลอดจนการสื่อสารสร้างการรับรู้ ซึ่งเมื่อท่านเป็นข้าราชการบำนาญท่านก็จะ ปลื้ม ชื่น สุข กับการทำงานที่ผ่านมา

宋卡府中文新聞ข่าวสงขลาภาษาจีน เผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมจังหวัดในภาคใต้  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานต่างๆใน จังหวัดภาคใต้
SONGKHLA CHINESE NEWS ประชาสัมพันธ์จังหวัดข่าวภาษาจีน