logotype
1 chinesenews

(泰國宋卡府中文新聞八月二十八日訊)國內部安全行動協調中心在合艾NEW SEASON大酒店二樓會議廳舉行泰南SATUN,NARATHIWAT, PHATTHALUNGSONGKHLA媒體80參與南方公共關係活動,內部安全行動業務協調中心副主任CHAINARONG KIT RUNGROTCHARPEN空軍少將主持開幕


 

828. 泰國第一國內部安全行動協調中心在合艾NEW SEASON大酒店二樓會議廳舉行公共關係活動,內部安全行動業務協調中心副主任CHAINARONG KIT RUNGROTCHARPEN空軍少將也是活動主席主持公共關係活動開幕指出,媒體創造理解加強愛國意識讓公眾了解.防止社會衝突收到不正確的信息,泰國公共關係指導方針。


宋卡府内部安全行動副指揮兼合艾42軍營交通運輸部副軍長SURATHEP NOOKKAEW上校蒞臨主講軍隊必需為人民服務如水災等災難不只要止打戰,目前軍隊與各媒體緊蜜合作,創造理解和加強愛國意識讓公眾了解.如何防止社會衝突收到不正確的信息,媒體與官方機構及泰國第一國內部安全行動協調中心緊蜜合作為國家做出貢献


國第一國內部安全行動司業務協調中心主任CHAINARONG KIT RUNGROTCHARPEN空軍少將,卡府第6公共關係主任SAMPHAN MUZADI,前副專家MARASRI CHAOWALIT女士,電台主持人SRISRI CHAOWALIT女士等媒體單位共同在講會座上共同指出媒體以創造理解和加強愛國意識讓公眾了解,如何防止社會衝突收到不正確的信息


電台主持人SRISRI CHAOWALIT女士表示,社區新聞社,公共關係部素叻他尼雷霆新聞報社中心負責人提出有關的群體觀點,泰南報業會副主席SURACHET PRAYUENYONG表示,媒體有加強各種媒體網絡之間合作的指導方針,並建立一個志願者網絡,以監測和提醒打擊謠言,媒體工作指導方針支持公共關係,內部安全運營如何支持媒體?


829.上午1O.泰國第一國內部安全行動司業務協調中心主任CHAINARONG KIT RUNGROTCHARPEN空軍少將等軍隊高層率領媒體代表蒞臨宋卡府SOT SUEKSA聾啞學校共同贊助運動工具等現金.一群學生熱烈迎接並表演舞蹈,該校副校長匯報學生況態.場面充滿愛心温馨氣氛。


ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร “กิจกรรมสื่อมวลชลสัมพันธ์ภาคใต้” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 28-29 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมนิวซีซัน สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบัน และจิตสำนึกความร่วมมือในการสร้างความสงบให้แก่บ้านเมืองและป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งของสังคมอันเนื่องมาจากการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง

เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อต่อต้าน กระแสข่าวลือ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทและหนังสือของสื่อมวลชนในการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนและหน่วยงานของรัฐ

โดยมีสื่อมวลชนในจังหวัด สตูล นราธิวาส พัทลุง และสงขลา รวม  จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม ใช้เวลา 2 วัน  1 คืน

宋卡府中文新聞 ข่าวสงขลาภาษาจีน เผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมจังหวัดในภาคใต้  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานต่างๆใน จังหวัดภาคใต้
SONGKHLA CHINESE NEWS ประชาสัมพันธ์จังหวัดข่าวภาษาจีน