logotype
1 chinesenews

(泰國宋卡府中文新聞九月十五日訊)陶公府州長EAKKARAT  LEESEN在中央署5PHRA NARAPHIBAN會議室召開DEE NARA組委會第44次陶公府城市博覽會議,監督該活動進展在917日至26,其中活動包括多種體育項目皇家杯,每個部門介紹運營結果包括可能出現的問題和障礙共同尋找進一步的解決方案

 


陶公府NARATHIWAT信函邀請殿下H.R.H. PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN蒞臨陶公府NARATHIWAT 市區CHALOEM PHRA KIAT  6公園御主持第44次陶公府城市博覽會開幕,陶公府州長EAKKARAT  LEESEN召開DEE NARA組委會第44次陶公府城市博覽會議指導方針和準備工作


陶公府州長EAKKARAT  LEESEN在會議上指出,陶公府NARATHIWAT44次陶公府城市博覽會在917日至26,其中活動包括多種體育項目皇家杯,此會議中每個部門介紹運營結果包括可能出現的問題和障礙共同尋找解決方案,其中活動包括共水菓,JAVAN DOVAN SOUND,KRAJOOD活動,球船和KODCHASRI獅子船藝術和手工藝展覽


泰國公共關係第6區域總監SAMPHAN MOSORDEE用馬來語介紹917日至26日其中活動包括龍共水菓,划船,獅子船藝術和手工藝展覽,促請馬來西亞星加坡印尼本國旅客蒞臨陶公府NARATHIWAT 市區CHALOEM PHRA KIAT  6公園陶公府城市博覽會,陶公府是個安全區不要錯過難逢機會

จ.นราธิวาส ประชุมคณะกรรมการจัดงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดงาน ระหว่างวันที่ 17-26 ก.ย. 62

วันนี้ (9 ส.ค. 62) ที่ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 โดยมี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

          จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดจัดงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17-26 กันยายน 2562 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยในงานกำหนดให้มีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมงานวันลองกอง , กิจกรรมงานวันกระจูด , กิจกรรมงานแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ , กิจกรรมงานประชันเสียงนกเขาชวา ชิงถ้วยพระราชทาน และกิจกรรมงานแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทาน ณ บริเวณพลับพลาที่ประทับริมเขื่อนเจ้าพระยาสาย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

          สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบแนวทางและเตรียมการจัดงานของดีเมืองนรา ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2562 ซึ่งกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นำความกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาในการดังกล่าว ในช่วงระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2562 และพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณตามที่จังหวัดนราธิวาสขอ โดยจังหวัดนราธิวาสจะได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธีสํานักพระราชวัง เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำกำหนดการโดยตรงต่อไป

          ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาส ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2562 เพื่อร่วมกันกำหนดรูปแบบการจัดงาน และรวบรวมรายงานผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยได้จัดสรรงบประมาณในการจัดงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2562 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักของกองงานต่าง ๆ ดำเนินการดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาสรุปผลการดำเนินการ และติดตามความก้าวหน้าการจัดงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2562 โดยแต่ละกองงานได้นำเสนอผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป

#จังหวัดนราธิวาส #คณะกรรมการจัดงานของดีเมืองนรา #ติดตามความก้าวหน้า #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVE

宋卡府中文新聞 ข่าวสงขลาภาษาจีน เผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมจังหวัดในภาคใต้  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานต่างๆใน จังหวัดภาคใต้
SONGKHLA CHINESE NEWS ประชาสัมพันธ์จังหวัดข่าวภาษาจีน