logotype
1 chinesenews

(泰國宋卡府中文新聞九月十七日訊宋卡府RAJABHAT大學舉辦“Song Pra Prem Song Remembrance以表彰音樂和音樂作曲家前任樞密院主席素拉育.朱拉暖上將PREM TINSULANONDA,宋卡府州長VEERANAN PENGCHAN主持開幕,大學校長NIWAT KLIN-NGAM教授主持Song Pra Prem歌曲紀念儀式,.場面紀念素拉育.朱拉暖上將對大學貢獻温馨氣氛

 

 

九月十七日下午六點,宋卡府州長VEERANAN PENGCHAN蒞臨宋卡府RAJABHAT大學CHALOEM PHRA KIAT禮堂主持Song Pra Prem Song Remembrance開幕以表彰音樂和音樂作曲家前任樞密院主席素拉育.朱拉暖上將PREM TINSULANONDA對大學貢獻, 場面充滿以故素拉育.朱拉暖上將音樂家温馨氣氛

 

宋卡府RAJABHAT大學校長NIWAT KLIN-NGAM教授主持Song Pra Prem歌曲儀式表示,本次活動紀念以故樞密院主席和政治家的作曲家成立36週年,並感謝你對宋卡皇家大學36年來的支持愛護,通過Songkhla Rajabhat大學General Prem Tinsulanon基金會頒發獎學金是宋卡府第一個基金會,並繼續資助獎學金,2018年大學創作一首音樂紀念。

 

宋卡府州長VEERANAN PENGCHAN禮堂主持 Song Pra Prem Song Remembrance開幕表示,以表彰音樂和音樂作曲家前任樞密院主席素拉育.朱拉暖上將PREM TINSULANONDA,誠信炳上將是全國人民所愛戴樞密院主席.一身中貢献泰國人民,宋卡府RAJABHAT大學通過SKRU ORCHESTRA樂隊的教授,校友嘉賓演唱的歌曲紀念以故樞密院主席炳上將。

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดงาน รำลึก เพลงสงขลา ป๋าเปรมเพื่อเชิดชูเกียรติคุณด้านการประพันธ์เพลงและดนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ 2 แผ่นดิน

 

วันนี้(17 ก.ย. 62) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแสดงรำลึก เพลงสงขลา ป๋าเปรมโดยมีผ.ศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นักศึกษา นักเรียนและประชาชนร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตเป็นจำนวนมาก

 

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อรำลึกเชิดชูเกียรติคุณด้านการประพันธ์เพลงและดนตรีของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ 2 สมัย ตลอดจนเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาที่ท่านมีเมตตาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นเวลานาน 36 ปี โดยได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมูลนิธิแรกในจังหวัดสงขลา และให้ทุนเรื่อยมาตราบปี 2561 ทางมหาวิทยาลัยจึงจัดงานแสดงดนตรี รำลึก เพลงสงขลาป๋าเปรม

 

โดยการแสดงคอนเสิร์ตแบ่งเป็น 4 ช่วง ช่วงที่ 1 เป็นเพลงสงขลาป๋ารัก...สงขลา ช่วงที่ 2 เป็น รักเพลงรักแผ่นดิน ช่วงที่3 ชุดเพลงด้วยรักและผูกผัน ช่วงที่4 ชุดเพลงจากคมหญ้าสู่ยอด โดยนำบทเพลงที่ท่านได้ประพันธ์ไว้มาขับร้องโดยอาจารย์ ศิษย์เก่า และแขกรับเชิญ ร่วมกับวง SKRU ORCHESTRA เพื่อรำลึกถึงคุณูปการที่ท่านมีต่อมหาวิทยาลัยนับเนื่องมาตราบปัจจุบัน และด้วยความเคารพรัก ความผูกพันที่บุคลากรและนักศึกษามีต่อพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

宋卡府中文新聞 ข่าวสงขลาภาษาจีน เผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมจังหวัดในภาคใต้  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานต่างๆใน จังหวัดภาคใต้
SONGKHLA CHINESE NEWS ประชาสัมพันธ์จังหวัดข่าวภาษาจีน