logotype
1 chinesenews

(泰國宋卡府中文新聞十月十八日訊) 二零一九年十月二十八日下午五點, 卡府政府在納塔維區奈旺寺PHRA ARAM LUANG皇家佛寺舉行卡廷皇家法會,宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN在中央署五樓CE0會議廳主持家法會卡廷會議,宋卡府辧事處主任SUREEYAPAN NA SONGKHLA匯報監督工作組的進展,卡府政府單位首長受邀參以監督工作

 

 

 

十月十八日下午二點. 宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN在宋卡府中央署五樓CE0會議廳主持皇家法會卡廷會議,宋卡府辧事處主任SUREEYAPAN NA SONGKHLA匯報監督工作組的進展,宋卡府政府單位首長受邀參以監督工作,宋卡府政府在納塔維區奈旺寺PHRA ARAM LUANG皇家佛寺舉行皇家卡廷法會,會議場面充滿嚴肅氣氛。

 

 

宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN在會議上指出,宋卡府政府相關如皇家卡廷委員會宋卡府辧事處,宋卡府行政機構,宋卡府財政部,文化局,公共關係局,自然資源和環境局,宋卡府警察局,宋卡府衛生局等單位代表踴躍出席會議共同讓,二零一九年十月二十八日下午五點在納塔維區奈旺寺PHRA ARAM LUANG舉行卡廷皇家法會以確保秩序和榮譽。

 

 

宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN同時指出,宋卡府任命董事和工作人员出席這次會議,為了皇家卡廷法大會僧侶时间表以及監督工作,卡府邀请佛教人士加入这皇家慈善機構荣誉同時祝福所有參加法會的人士。

 

 

席會議計有:宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN, 宋卡府辧事處主任SUREEYAPAN NA SONGKHLA,宋卡府財政部女局長MULLIKA APPASSIKIJ宋卡府公共關係副局長PAKPOOM WHANGCHAI, 宋卡府中文新聞局長游宗丹,宋卡府自然資源和環境領域辦公室主任PLUNG RATTANACHAWEE政府單位

 

 

รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

 

วันนี้ (17 ต.ค 62) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภอนาทวี สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง เพื่อติดตามความก้าวหน้าและซักซ้อมการปฏิบัติงานในส่วนของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

 

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยจะมีการสมโภชกฐินในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. และถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.

 

สำหรับในปีพ.ศ. 2562 กำหนดกฐินกาล เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (กำหนดเริ่มพระกฐินหลวงตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตรงกับวันแรม 6 ค่ำ เดือน 11) ซึ่งทางกรมการศาสนาได้จัดส่งผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทานตามที่ขอรับพระราชทานไว้ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้จังหวัดสงขลาได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อแจ้งลำดับขั้นตอนพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน แผนผังการจัดพิธี กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และความคืบหน้าในการดำเนินงานการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ พร้อมขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเกียรติและอนุโมทนาในกุศลครั้งนี้

宋卡府中文新聞 ข่าวสงขลาภาษาจีน เผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมจังหวัดในภาคใต้  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานต่างๆใน จังหวัดภาคใต้
SONGKHLA CHINESE NEWS ประชาสัมพันธ์จังหวัดข่าวภาษาจีน