logotype
1 chinesenews

(泰國宋卡府中文新聞十月三十一日訊) 泰國宋卡府第2海軍司令SAMRUANG CHANSO中將, 宋卡府州長CHARUWAT KLAENGKLA共同主持宋卡府第2海軍成立2562年水災緊急中心開幕,合艾12區域防災救災中心,宋卡府防災救災局,宋卡府考路長市議會宋卡府城市議會等救災單位代表蒞觀禮臨

 

 

三十日下午二點, 泰國宋卡府第2海軍司令SAMRUANG CHANSO中將, 宋卡府州長CHARUWAT KLAENGKLA共同主持宋卡府第2海軍成立2562年水災緊急中心開幕,合艾12區域防災救災中心,宋卡府防災救災局,宋卡府考路長市議會宋卡府城市議會等救災單位代表蒞觀禮臨。

泰國宋卡府第2海軍司令SAMRUANG CHANSO中將主持宋卡府第2海軍成立水災緊急中心致詞時表示,宋卡府沿海地帶每逢1O月至12月必要成立防水災工作隊伍.水災救災中心,颶風等天災事故做好準備救災工作,把損失降到最低,同時準備輸散工作.各單位緊密合作隨時展開,宋卡府海軍旨在使公眾做好準備以幫助和準備應對可能發生的災難。

並向公眾進行宣傳能夠提供立即幫助如果災難發生而不必等待請求或命令,海軍將建立對人民和參與者的理解和信心根據海軍司令請提供以下政策海軍必須是人民的軍隊銘記在心與人民共同生活,為人民服務哪裡有敵人哪裡就有危險,當然海軍按提供士兵救人工作,人們信任和自豪的泰國宋卡府第2海軍司令SAMRUANG CHANSO中將。

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ทัพเรือภาคที่ 2 โดย พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 /ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ได้สั่งการให้จัดกำลังพลพร้อมอุปกรณ์และยานพาหนะแสดง ในพิธีตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 2 ณ สถานีการบิน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เพื่อให้เกิดความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการรับมือกับเหตุภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมกับเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยจะสามารถให้การช่วยเหลือได้ทันที หากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นโดยไม่ต้องรอให้มีการร้องขอหรือมีการสั่งการ ในการนี้ ทัพเรือภาคที่ 2 ได้สร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นกับประชาชนและผู้ร่วมกิจกรรม ตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กรุณามอบนโยบายไว้ว่า กองทัพเรือต้องเป็นกองทัพทหาร ของประชาชน หายใจ เชื่อมใจและมีชะตาชีวิตร่วมกับประชาชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชน ที่ใดมีศัตรูที่ใดมีภัยอันตราย ที่นั้นย่อมมีทหารของกองทัพเรือให้สมกับคุณค่าที่ส่งมอบให้กับสังคม กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส Samruang Changso


宋卡府中文新聞 ข่าวสงขลาภาษาจีน เผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมจังหวัดในภาคใต้  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานต่างๆใน จังหวัดภาคใต้
SONGKHLA CHINESE NEWS ประชาสัมพันธ์จังหวัดข่าวภาษาจีน