logotype
1 chinesenews

(泰國宋卡府十一月二十二日訊宋卡府WORANARI CHALOEM大型中學慶祝獲區域級皇家學院獎在BONGKOT SRISAWANG會議室舉行頒獎典禮, 宋卡府常任秘書長VORANAT HNUROT主持頒獎典禮儀式, 宋卡府法院首席法官PRICHA BOONROTPHONG先生蒞臨觀禮,宋卡府皇太大學,反貪汚委員會,宋卡府警察等代表蒞臨祝賀

 

十一月二十二日上午十一點三十分,宋卡府常任秘書長VORANAT HNUROT蒞臨BONGKOT SRISAWANG會議室主持宋卡府WORANARI CHALOEM大型中學慶祝獲區域級皇家學院獎頒獎典禮儀式表示,很高興也很榮幸有機會參加頒獎典禮皇家獎,被認為是一件令人愉快的事情該獎項被認為是獲得皇家獎項榮譽和聲譽同時指出,參與學校教育管理的人員團結決心與合作

以提高教育質量結果被選中接受皇家獎學校管理人員是確定方向,願景和管理的重要因素,教學發展努力促進學生的持續發展為了生活上的成功,參加培訓學生成為好人和聰明人,創造了喜悅和信心將子女帶到學校提供培訓和知識的學生,最終學校能夠幫助他們保持兒童和青年的責任感和質量,以進一步提高自己的責任,成為具有國家素質的好公民,並專注於為社會樹立信念和美好事物。

出席頒獎典禮計有:卡府常任秘書長VORANAT HNUROT,卡府法院首席法官PRICHA BOONROTPNG, 卡府WORANARI CHALOEM大型中學校長等退休校長.家敎學會致詞與祝賀,卡府衛生局代表,卡府公共關係女局長MUJARIN THONGNUAL, 卡府警察局長JAMLONG SUWALUCK等。

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2561 รางวัลแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี นำมาสู่ความภาคภูมิใจอันสูงสุดของชาววรนารีเฉลิม

วันนี้ (22 พ.ย. 62) ที่ห้องประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฉลองรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2561 โดยมีนายปรีชา บุญโรจน์พงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 พ.ต⋯⋯

โดย นายวรณัฎฐ์ หนูรอด (ปลัดจังหวัดสงขลา)กระผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาร่วมในงานฉลองรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ซึ่งรางวัลนี้ถือว่าเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีสำหรับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  บ่งบอกถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มีความสามัคคีมุ่งมั่นร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ ทำให้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ การบริหารจัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน และมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและยังมีส่วนในการอบรมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง ซึ่งสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้สร้างความปลาบปลื้มและเชื่อมั่นต่อบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองที่ส่งมอบบุตรหลานให้ทางโรงเรียนได้ดูแล อบรม ให้ความรู้และสุดท้ายหวังว่าโรงเรียนจะมีส่วนช่วยผดุง รักษา คุณงามความดีและคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนในความรับผิดชอบให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพของชาติและมุ่งสร้างความศรัทธาและสิ่งที่ดีต่อสังคมต่อไป

 

宋卡府中文新聞 ข่าวสงขลาภาษาจีน เผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมจังหวัดในภาคใต้  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานต่างๆใน จังหวัดภาคใต้
SONGKHLA CHINESE NEWS ประชาสัมพันธ์จังหวัดข่าวภาษาจีน