logotype
1 chinesenews

(泰國宋卡府十一月二十日訊宋卡清潔日宋卡府州長CHARUWAT KLAENGKLA率領海軍高層,政府單位私營部門和村民河流湖泊收集垃圾,各種水生動物的棲息地廢物的增加導致這條河被長期破壞,宋卡府州長參加隊伍在海内收集各種垃圾,周邊地區村民所有部門的合作對於再次使這條河變得乾淨很重要。

 

 

十一月二十四日下午三點三十分. 宋卡府清潔日宋卡府州長CHARUWAT KLAENGKLA率領海軍高層,政府單位私營部門和村民到河流湖泊收集垃圾,各種水生動物的棲息地廢物的增加導致這條河被長期破壞,宋卡府州長與參加隊伍在海内收集各種垃圾,周邊地區村民及所有部門的合作對於再次使這條河變得乾淨很重要。

 

宋卡府州長CHARUWAT KLAENGKLA這次參加了宋卡湖流域的垃圾收集,被視為表明宋卡人民開始認識並更加關注浪問題,起點哪個宋卡湖被認為是重要河流.各種水生動物的棲息地,廢物的增加導致這條河被長期破壞影響水生動物的福祉,周邊地區村民的生活靠捕魚為生,再次使這條河變得乾淨,將能夠創給捕魚社區人民收次提高收入。

 

(將來宋卡府會將宋卡湖發展成自然的旅遊勝地,讓泰國和外國遊客來體驗宋卡湖流域村民的生活方式.)

 

 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวบ้านลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา ร่วมแรงร่วมใจ Big Cleaning Day

 

วันนี้ (24 พ.ย.62) เวลา 15.30 น. ที่โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานเก็บขยะในทะเลสาบสงขลา โซนสงขลาเมืองเก่าบ่อยาง ถึงบ่อเก๋ง โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวบ้านลุ่มแม่น้ำทะเลสาบ ร่วมแรงร่วมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

โดยการร่วมเก็บขยะบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นว่าชาวสงขลาเริ่มตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทะเลสาบสงขลาถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ที่เป็นทั้งแหล่งอาหารของมนุษย์ และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลากหลายชนิด การเพิ่มมากขึ้นของขยะส่งผลให้แม่น้ำสายนี้ถูกทำลายมาเป็นระยะเวลายาวนาน กระทบต่อความเป็นอยู่ของสัตว์น้ำ และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่บริเวณโดยรอบ การร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้แม่น้ำสายนี้กลับมาสวย ใส สะอาดอีกครั้งหนึ่ง

 

ทั้งนี้ ในอนาคตจังหวัดสงขลาจะพัฒนาทะเลสาบสงขลาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้ามาสัมผัสกับความอุดสมบูรณ์และวิถีชีวิตของชาวบ้านลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งจะสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และทำให้สงขลากลายเป็นที่รู้จักในหลากหลายแง่มุมมากยิ่งขึ้น

อมลรดา ชูประสิทธิ์ / ข่าว

 

宋卡府中文新聞 ข่าวสงขลาภาษาจีน เผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมจังหวัดในภาคใต้  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานต่างๆใน จังหวัดภาคใต้
SONGKHLA CHINESE NEWS ประชาสัมพันธ์จังหวัดข่าวภาษาจีน