logotype
1 chinesenews

(泰國宋卡府中文新聞十一月三十日訊)宋卡府副AMPON PONGSUWAN啟動了以加強當地在文化遺產的價值,價值和傳承方面的權力“宋卡古城”,成為我們的遺產城市和世界遺產城市

 

 

十一月三十日下午四點三十分, 宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN主持主持了一個項目的啟動,以增強當地在文化遺產的價值價值和傳承方面的力量“宋卡古城”成為我們的遺產城市和世界遺產城市, '200多人由冬宮藝術學院的老師們,宋卡府福建會舘,協會,私人組織學生和相關團體參加, 場面還原有價值的體系結構方面的合作氣氛。

 

宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN表示,對於在文化遺產的價值和傳承方面加強地方力量的項目“宋卡古城”成為我們的遺產城市和世界遺產城市,目的是組織城市發展活動並成立宋卡文化遺產公司,這將代表組織在保存還原和還原有價值的體系結構方面的合作包括宋卡古城社區中出現的文化。

 

此外冬宮藝術學院之間還簽署了合作備忘錄,宋卡府福建,宋卡文化遺產公司希望合作進行翻新修復工作,保護具有寶貴建築價值的宗教場所,與宋卡古城的歷史有關共同組織,有價值的建築作品展覽活動,學術運作促進和傳播城市發展活動,地區的文化和建築以及作為城市建築的學習中心,與當地建築的保護和修復第一個開始修復的宗教場所。

 

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการเสริมสร้างพลังท้องถิ่น ด้านคุณค่า มูลค่าและการสืบสานมรดกวัฒนธรรม "เมืองเก่าสงขลา" ให้เข้มแข็งสู่การเป็นเมืองมรดกเราและเมืองมรดกโลก

วันนี้ (30 พ.ย. 62) ที่บริเวณถนนหนองจิก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างพลังท้องถิ่น ด้านคุณค่า มูลค่า และการสืบสานมรดกวัฒนธรรม "เมืองเก่าสงขลา" ให้เข้มแข็งสู่การเป็นเมืองมรดกเราและเมืองมรดกโลก โดยมีคณาจารย์สถาบันอาศรมศิลป์ สมาคมฮกเกี้ยนจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

สำหรับโครงการการเสริมสร้างพลังท้องถิ่น ด้านคุณค่า มูลค่า และการสืบสานมรดกวัฒนธรรม "เมืองเก่าสงขลา" ให้เข้มแข็งสู่การเป็นเมืองมรดกเราและเมืองมรดกโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาเมืองและเปิดตัวบริษัทสงขลาเฮอริเทจ ซึ่งจะเป็นตัวแทนความร่วมมือขององค์กรในการร่วมกัน อนุรักษ์ บูรณะฟื้นฟูสถาปัตยกรรมทรงคุณค่า รวมถึงวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา

นอกจากนี้ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันอาศรมศิลป์ สมาคมฮกเกี้ยนจังหวัดสงขลา บริษัทสงขลาเฮอริเทจที่มีความประสงค์จะร่วมมือซ่อมแซมบูรณะศาลเจ้าปุนเถ้ากง เพื่อรักษาศาสนสถานซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ย่านเมืองเก่าสงขลา ร่วมจัดกิจกรรมการแสดงนิทรรศการผลงานสถาปัตยกรรมทรงคุณค่า ดำเนินงานทางวิชาการ ส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนาเมือง ด้านวัฒนธรรมและด้านสถาปัตยกรรมในพื้นที่ ตลอดจนร่วมอนุรักษ์ บูรณะฟื้นฟู สถาปัตยกรรมในพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมเมือง โดยมีศาลเจ้าพนเถ้ากงซึ่งเป็นศาสนสถานแรกที่จะเริ่มทำการบูรณะ

宋卡府中文新聞 ข่าวสงขลาภาษาจีน เผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมจังหวัดในภาคใต้  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานต่างๆใน จังหวัดภาคใต้
SONGKHLA CHINESE NEWS ประชาสัมพันธ์จังหวัดข่าวภาษาจีน